Hamilelik sırasında birçok testler uygulanır. Bunlardan bazıları her doktor kontrolünde, bazıları da sadece bebeğin çeşitli sorunlar açısından yüksek risk taşıdığının düşünülmesi durumunda yapılır. Bütün hamile kadınlara uygulanması önerilen başlıca testler şunlardır:

Kansızlık (anemi)
Kansızlık annenin kendisini aşırı yorgun ve halsiz hissetmesine neden olabilir ve erken doğum riskini artırabilir.

İdrarda bakteri
Bakterinin böbreklere sıçrayan bir idrar yolu enfeksiyonuna neden olması hem bebeği, hem de anne açısından risk yaratır.

Kan grubu
Bebeğin tehlikeli olabilecek bir kan probleminden korumak amacıyla, kanında Rh faktörü adı verilen protein bulunmayan kadınlara (RH Negatif) doğum sonrasında özel bir tedavi uygulanması gerekir.

Suçiçeği ve kızamıkçığa karşı bağışıklık
Kadınların bu hastalıklara ilk kez hamilelikleri sırasında yakalanmaları bebeğin doğumsal kusur taşıma riskini artırır.

Kanda protein
Kanda protein görülmesi idrar yolu enfeksiyonu veya preeklampsi işareti olabilmektedir. Preeklampsi diğer pek çok sorunun yanında, bebeğin yetersiz gelişmesine de neden olabilmektedir.

Cinsel yoldan bulaşan hastalıklar
Frengi ve Hepatit B gibi cinsel yoldan bulaşan hastalıklar bebeğe zarar verebilmektedir. Ayrıca HIV testi de yapılabilmektedir.

İdrarda şeker
İdrarda şeker diyabet belirtisi olabilmektedir.

Üçlü tarama testi
Hamileliğin 16. haftası civarında yapılan bu test bebeğin Down sendromu ve spina bifida gibi durumlar açısından yüksek risk altında olup olmadığını belirlemek üzere yapılır ve anne kanındaki üç kimyasal maddenin düzeyine bakılır.

Ultrason
İlk ultrason kontrolü genellikle hamileliğin beş veya altıncı haftası civarında yapılır ve olası doğum tarihi saptanır. Bunun ardından 16. haftadan sonra yapılan ultrason kontrolünde bebeğin yaşı ve büyüklüğü ve ciddi doğumsal kusur belirtilerinin olup olmadığı incelenir. Üçlü tarama testi ve ultrasonda risk tespit edilmesi durumunda, kesin bir cevap alınabilmesi için ilave bazı testlerin daha yapılması gerekir.

Koryonik villus örneklemesi veya amniyosentez
Bu testler çok düşük oranda düşük riski taşıdığından her kadına otomatik olarak uygulanmaz. 35 yaş veya üzerindeki kadınlara veya ailesinde genetik hastalık olan kadınlara veya üçlü tarama testi ya da ultrason kontrollerinin anomali olasılığına işaret etmesi halinde uygulanır.

Kaynak: www.aile.org